Aanmelden SV Balans


Vul onderstaand formulier in om je aan te melden voor de studievereniging SV Balans.


  • Vul hier je geboortedatum in
  • Voer hier je telefoon nummer in waarop je te bereiken bent.
  • Prijs: 12,50 €
  • Voer hier het rekeningnummer in waarop het geld geïncasseerd mag worden.
  • Voer hier de naam in van degene van wie bovenstaand rekeningnummer betreft
    Betaling geschiedt middels automatische incasso. Ik machtig het SV Balans éénmalig het totaalbedrag af te schrijven van bovenstaande rekening.
    Link: http://svbalans.nl/privacy/